Nofenceklaven er avhengig av tilstrekkelig GPS-dekning for at gjerdefunksjonen skal være aktiv. Klaven er programmert til å gi høy ytelse nær Nofencegrensen, men godt inne i beitet reduseres ytelsen til fordel for stømsparing. En klave som for eksempel opererer mer enn 30 meter innenfor Nofencegrensen, trenger batteribytte langt sjeldnere enn en klave som normalt opererer nær grensen.

Klaven bestemmer sin posisjon fra tilgjengelige satellitter. Pr. i dag bruker klaven de amerikanske satellittene (GPS) og de russiske (GLONASS). I nær fremtid vil klaven begynne å bruke det europeiske satelittsystemet Gallileo. Avhengig av antall tilgjengelige satellitter, deres posisjon på himmelen og eventuelle hindringer for GPS-signalet (GPS-skygge), vil enhver registrerte GPS-posisjon ha en viss unøyaktighet. Nøyaktigheten til en registrert posisjon må være 3,5 meter eller bedre for at systemet skal godkjenne den, gjerdefunksjonen virker derfor ikke hvis nøyaktigheten er for lav. Vanligvis er nøyaktigheten bedre enn dette kravet, men inntil bygninger, ved bratte terrengformasjoner, tett skog og lignende vil dette kunne skje. Beitegrensa bør derfor legges utenfor slike steder.

Figuren og tabellen nedenfor illustrerer de ulike sonene i Nofencebeitet.

Avstand fra beitegrensa GPS-intensitet
> 30 meter Sone med økt strømsparing
30 – 3,5 meter Her forbereder GPS-mottakeren seg. Den prioriterer ytelse framfor strømsparing, men posisjons-oppdateringen er ikke hyppigere enn 1 pr. sekund.
3,5 – 0 meter Maksimal nøyaktighet med fire posisjonsoppdateringer i sekundet. Klaven gjør seg klar til å spille av varselstoner.
< 0 meter Klaven gir beskjed om at den er utenfor beitet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.