Nofenceklaven er avhengig av tilstrekkelig GPS-dekning for at gjerdefunksjonen skal være aktiv. Klaven registrerer GPS-posisjonen sin med ulike intervaller basert på hvor i beiteområdet den er, med tettere oppkoblingsintervaller jo nærmere grensa dyret er. Er dyret mer enn 30 meter inne i beitet er det sjelden oppkobling, dette gir betydelig strømsparing. Nærmere grensa er det viktigere med nøyaktig beitegrense, oppkoblingsintervallet går opp og batteribruken øker.

Klaven bestemmer sin posisjon fra tilgjengelige satellitter. Pr. i dag bruker klaven de amerikanske satellittene (GPS) og de russiske (GLONASS). I nær fremtid vil klaven begynne å bruke det europeiske satelittsystemet Gallileo. Avhengig av antall tilgjengelige satellitter, deres posisjon på himmelen og eventuelle hindringer for GPS-signalet (GPS-skygge), vil enhver registrerte GPS-posisjon ha en viss unøyaktighet. Nøyaktigheten til en registrert posisjon må være 3,5 meter eller bedre for at systemet skal godkjenne den, gjerdefunksjonen virker derfor ikke hvis nøyaktigheten er for lav. Vanligvis er nøyaktigheten bedre enn dette kravet, men inntil bygninger, ved bratte terrengformasjoner, tett skog og lignende vil dette kunne skje. Beitegrensa bør derfor legges utenfor slike steder.

Ideelt sett skulle GPS-en oppdatert sin posisjon kontinuerlig. Det medfører imidlertid et svært høyt strømforbruk, og er pr. i dag ikke gjennomførbart. Innstillingene i programvaren er valgt slik at GPS-oppdateringene, og dermed strømforbruket, er så lavt som mulig. Derfor går GPS-en i sovemodus når akselerometeret har registrert at klaven er i ro i mer enn 10 minutt, og som nevnt ned i intensitet når avstanden til beitegrensa øker. Kriteriene her er valgt slik at GPS-en rekker å komme opp igjen i intensitet før dyret kan forventes å rekke frem til beitegrensa. Figuren nedenfor illustrerer de ulike sonene.

GPS-alder: Alder på sist registrerte GPS-posisjon angis i appen ved å trykke på ønsket klave. Når GPS-en slås av (i beaconsone), eller går ned på intensitet pga. avstand fra beitegrensa (midt inne i et stort beiteområde) vil GPS-alderen være eldre enn tid siden siste rapportering. Hvis GPS-alderen forblir stor over lengre tid bør man sjekke om klaven er i orden. Ta kontakt med support hvis du ikke finner ut av det :).

Tabellen nedenfor forklarer egenskapen til klavens funksjon i de ulike sonene:


Avstand fra beitegrensa GPS-intensitet
> 30 meter Sone med økt strømsparing
30 – 3,5 meter Her forbereder GPS-mottakeren seg. Den prioriterer ytelse framfor strømsparing, men posisjons-oppdateringen er ikke hyppigere enn 1 pr. sekund.
3,5 – 0 meter Maksimal nøyaktighet med fire posisjonsoppdateringer i sekundet. Klaven gjør seg klar til å spille av varselstoner.
< 0 meter Klaven gir beskjed om at den er utenfor beitet.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.