Når dyrene skal flyttes til nytt beite må du gå til statussiden, trykke på blyanten til høyre for beitenavnet og velge Beite avslått. Deretter venter du til hodene i appen blir hvite, da er beitet avslått i klavene og dyrene kan flyttes uten at klaven gir varsel og strømstøt.

Så flytter du dyrene til det nye beitet, går inn i appen og legger det nye beitet til flokken. Så venter du igjen til hodene blir grønne. Da er alt i orden :).

Husk at det kan ta noe tid når klaven skal laste inn ny informasjon, spesielt hvis ikke mobildekningen er så god.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.