Dyr bruker synet for å gjenkjenne et tradisjonelt strømgjerde. Et dyr som aldri har vært i kontakt med et tradisjonelt strømgjerde vet ikke at det medfører ubehag. Det er allment kjent at dyra lærer fort å holde seg unna gjerdet, og at de bruker synssansen til å gjenkjenne gjerdet og dermed unngår ubehagelige strømstøt. Til sammenligning bruker dyra sin velutviklede hørsel for å gjenkjenne Nofencegrensa. Det er dokumentert at geiter bruker kort tid på å lære seg denne varslingen. De bruker deretter hørselssansen til å gjenkjenne når de må snu for å unngå ubehaget forbundet med strømstøtet.

Et tradisjonelt gjerde har ei absolutt grense. Varslingsfeltet til Nofencegrensa har ei viss utstrekning både i tid og avstand for at dyret skal få tid til å oppfatte gjerdefunksjonen, snu og gå tilbake. Nofencegrensa bør derfor betraktes som en sone.

En annen vesentlig forskjell på et tradisjonelt strømgjerde og Nofence gjelder ved rømning. Det er vanskelig for ei geit å rømme ut fra et tradisjonelt strømgjerde. Det kan medføre fare for å hekte seg fast, og dermed få kontinuerlig strøm. Nofence gir geita muligheten til å vurdere et kortvarig ubehag ved å rømme opp mot årsaken til at den ønsker å rømme. Nofence forventer at sult, tørst, flokkinstinkt og rovdyrangrep er situasjoner som kan gjøre at ei geit velger å rømme. I slike situasjoner mener Nofence det er god dyrevelferd å gi geitene denne muligheten.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.