Målsettingen til Nofence er å få beitedyr ut på beite. De skal få muligheten til å utøve sin naturlige adferd og selv finne maten de er skapt for å spise. Dette er god dyrevelferd samtidig som det vil frigjøre store arealer som kan brukes til å dyrke menneskemat i stedet for dyrefór.

Selv om vår beiteteknologi gjør at du slipper å bruke tid på tradisjonelt gjerdehold, må du vite at det kreves en innsats av deg som førstegangsbruker og av første generasjon Nofencedyr for å lykkes med bruken av Nofence. Sett deg derfor godt inn i hvordan teknologien fungerer, bruk god tid på innlæring og følg opp dyra dine. De skal ha gode beiter, forståelige beitegrenser og lite strømstøt etter innlæringsfasen.

Nofence kan ikke ta ansvar for at dyra dine har det godt, men det er et verktøy som hjelper deg som dyreholder til å oppnå god dyrevelferd i dyreholdet ditt!

Har du spørsmål knyttet til bruk, kontakt oss på support@nofence.no eller telefon 48386488.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.