Å etablere beite med Nofence er naturligvis ikke det samme som å gjøre det med fysiske gjerder. Et fysisk gjerde vil representere et eksakt hinder for dyra. Ved bruk av Nofence må hinderet betraktes mer som en sone. Sonens utstrekning er avhengig av to faktorer:

  • hvor ivrig dyra er til komme seg ut av beitet (hastighet)
  • hvor nøyaktig dyrets posisjonsmåling er (GPS-forhold)

Dette betyr at klavens varsling kan starte enten for tidlig eller for sent i forhold til der brukeren har tegnet inn grensa, men normalt ikke mer enn 5 meter avvik. Etter at pipelyden starter, vil normalt dyret bevege seg ennå litt lenger bort før den velger å snu. I praktisk bruk vil man derfor kunne oppleve at dyra beveger seg 5-10 meter utenfor linjen som angir Nofencegrensa i appen.

En GPS-mottaker som er i ro kan oppfatte en bedre nøyaktighet enn det som er reelt. Dette er et kjent fenomen i GPS-teknologien, og kalles drifting. Dette kan føre til at et dyr som hviler nærme beitegrensa, må flytte seg lenger inn i beitet fordi lydvarslingen kan starte. Risikoen for at dette kan skje er liten, men kan likevel forventes hvis klaven går i sovemodus nærmere enn 10 meter fra grensa. Derfor må Nofencegrensa ha god margin til steder der man vet at dyra liker å hvile.

Risikoen for slike unøyaktige posisjonsmålinger er størst i områder der signalene fra satellittene blir reflektert i bygninger, store steiner eller fjellknauser. Bruk av beacon i fjøs, le-skur og hvileplasser hindrer dette i å skje når dyret legger seg ned for å hvile.

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.