Klaven er utstyrt med et 3 cellers Litium-ion batteri (3,6V, 9750mAh, 35,1 Wh) koblet sammen med de 2 solcellepanelene. Det er GPS-en som står for den absolutt største andelen av strømforbruket. Intensiteten til GPS-en er avhengig av avstanden til beitegrensa. Det vil si at jo større del av tiden klaven er registrert med tilstrekkelig avstand fra beitegrensa, jo lavere blir strømforbruket.

Strømsparingen monner mest når dyret er mer enn 30 meter inne i beitet. Kjennskap til dyras foretrukne oppholds- og hvilesteder bør derfor tas hensyn til ved plassering av beitegrense. Beitegrensa bør i alle tilfeller legges godt utenfor leskur eller fjøsbygg, minimum her er 30 meter. Dersom det er nødvendig å legge grensa nærmere etablert hvilested, må beacon benyttes og gjerne i kombinasjon med fysisk gjerde. Om beitet grenser til sjø, elv eller andre naturlige hinder som dyra uansett ikke kan forsere, bør beitegrensa legges mer enn 30 meter utenfor disse for å oppnå redusert strømforbruk.

Siden dyr har ulik adferd, så må det også forventes ulik batterilevetid fra klave til klave:

  • Dyr som beveger seg mer i nærheten av beitegrensa vil ha høyere strømforbruk enn dyr som oppholder seg lengre fra beitegrensa.
  • Klaven til dyr som hviler mer vil også ha lengre batterilevetid enn klaven til dyr som er mer i bevegelse. Dette skyldes aktiveringen av sovemodus som utløses av en tilstrekkelig lav verdi fra akselerometeret.
  • Lading via solcellene er sterkt avhengig av om de blir eksponert for direkte sollys eller ei. Det oppnås derfor bedre lading når dyra er i åpent terreng sammenlignet med om de oppholder seg i områder med skog og kratt.

Å fullade et batteri tar 8-10 timer. På laderen syns det ved at den grønne sirkelen lyser konstant grønt. Husk å fullade batteriene før de legges bort for vinteren!

Var dette til hjelp?

Ja Nei
Du angav at dette emnet ikke var nyttig for deg
Kan du vær så snill å gi oss et samtal som forteller oss hvorfor? Takk skal du ha!
Takk for din tilbakemelding.