Projektor należy odłączyć przed czyszczeniem.

Need more help with this?
InFocus Support

Thanks for your feedback.