Wielojęzyczne menu ekranowe (OSD) mogą być używane do konfiguracji i regulacji projektora.

Need more help with this?
InFocus Support

Thanks for your feedback.