1. Bezpiecznie podłącz kabel zasilający do projektora i gniazdka sieciowego. Po podłączeniu dioda LED zmieni kolor na czerwony.
  1. Podłącz kabel sygnałowy/źródłowy do urządzenia źródłowego i projektora.
  1. Zdejmij osłonę obiektywu.
  1. Naciśnij przycisk Zasilanie na klawiaturze lub symbol na pilocie.

Ekran startowy InFocus pojawi się po około 10 sekundach. Dioda LED zacznie migać na niebiesko, a następnie będzie świecić na niebiesko.

UWAGA

Należy upewnić się, że nikt nie nadepnie na kable elektryczne ani się o nie potknie. Nie należy kłaść przedmiotów na kablach.

Need more help with this?
InFocus Support

Thanks for your feedback.