① Dioda podczerwieni
② Zasilanie
③ Źródło
④ Enter
EKO
⑥ Głośność
⑦ Aspekt
HDMI — naciśnij raz dla HDMI 1 i dwa razy dla HDMI 2
⑨ Zoom
⑩ Wyciszenie
⑪ Zamrożenie
⑫ Zdjęcie
⑬ Myszka
⑭ Strona
VGA
⑯ Wideo
⑰ Korekcja trapezowa
⑱ Menu
⑲ Klawisze kierunkowe
⑳ Ponowna synchronizacja
㉑ Wyciszenie AV

INFORMACJE

Niektóre przyciski mogą nie mieć danej funkcji w modelach, które nie obsługują funkcji danego przycisku.

Need more help with this?
InFocus Support

Thanks for your feedback.