Należy pozostawić co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni wokół otworów wlotowych i wylotowych oraz upewnić się, że otwory wlotowe nie odprowadzają gorącego powietrza z otworów wylotowych.

① Wlot powietrza
② Wylot powietrza

Podczas obsługi projektora w zamkniętej przestrzeni:

  • Temperatura otaczającego powietrza w obudowie nie powinna przekraczać temperatury pracy podczas pracy projektora
  • Otwory wlotowe i wylotowe powietrza powinny być drożne
  • Obudowa powinna przejść certyfikowaną ocenę termiczną, aby upewnić się, że projektor nie przetwarza powietrza wylotowego

Need more help with this?
InFocus Support

Thanks for your feedback.