INFORMACJE

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Specyfikacje dla serii Core można znaleźć tutaj

Specyfikacje dla serii Superior można znaleźć tutaj

Need more help with this?
InFocus Support

Thanks for your feedback.