ImpleoWorkflow Configurator er programmet som brukes for å opprette arbeidsflyt i systemet. Impleo Workflow Configurator er et program som må kjøres på en Windows maskin. Programmet lastes ned fra url’en du til vanlig bruker for å logge deg på Impleo Web, i tillegg må du tilføye ”dl/ImpleoWorkflowCFG.zip” f.eks. http://demo.ImpleoWeb.no/dl/impleoworkflowcfg.zip.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment