For å endre et bestillingsintervall endrer du et allerede registrert bestillingsintervalltall. Endringen av intervallet kan gjøres ved å skrive inn et nytt tall, eller ved å bruke øke eller minske pilene til høre for registreringsfeltet.

Når endringen er foretatt må det klikkes på lagreknappen, det er mulig å endre flere intervaller i listen før det klikkes på lagreknappen.

Feedback

Was this helpful?

Yes No
You indicated this topic was not helpful to you ...
Could you please leave a comment telling us why? Thank you!
Thanks for your feedback.

Post your comment on this topic.

Please do not use this for support questions.
For customer support, please contact us here.

Post Comment