Werknemer toevoegen aan werknemer

1. U kunt een werknemer toevoegen door eerst de organisatie op te zoeken via het blokje werkgevers binnen uw dashboard. Hierbij geeft u uw bedrijfsnaam in bij werkgevers.
In het voorbeeld voegen we werknemers toe aan het bedrijf Colijn it.

2. Vervolgens opent u de gewenste werkgever door dubbel op de regel te klikken.

3. U navigeert naar het tabblad Connecties en klikt vervolgens op het plusje bij personeelsleden om een nieuwe werknemer aan te maken.


4. Vervolgens vult u het rechterpaneel met alle gegevens van de nieuwe werknemer. Om de nieuwe werknemer toe te voegen klikt u onderin op Ok en vervolgens op de Opslaan knop.