In het HR Portaal zijn op verschillende plekken dashboards te vinden. De dashboards zijn terug te vinden op het Home scherm, in de werkgever en in de werknemer.

DASHBOARDS

• Met het dashboard op het HOME scherm kunt u werkgevers en werknemers openen, het laatste nieuws inzien en een algemeen filmpje bekijken over het HR Portaal.

• Op het dashboard in de werkgever vindt u de volgende informatie:

 • Percentage absentie per geslacht
 • Ziekmeldingen per maand
 • Gemiddeld verzuimpercentage
 • Absentie-frequentie
 • Afwezigheidsduur in dagen
 • Aantal FTE
 • Gemiddelde leeftijd

• Op het dashboard in de werknemer vindt u de volgende informatie:

 • Ziekmeldingen per maand
 • Aantal verzuimmeldingen afgelopen jaar
 • Verzuimpercentage
 • Aantal jaar in dienst
 • Gemiddelde afwezigheidsduur in dagen
 • Laatste verzuimmelding

Belangrijk!
Voordat de dashboards in de werkgever en werknemer de juiste informatie tonen moet de volgende informatie worden ingevuld:

Werkgevers

 • Tabblad Dienstverband > Standaard werkuren

Werknemers

 • Tabblad Algemeen > Geslacht
 • Tabblad Algemeen > Geboortedatum
 • Tabblad Dienstverband > Dienstverband > Startdatum
 • Tabblad Dienstverband > Dienstverband > Salarisgegevens > Startdatum
 • Tabblad Dienstverband > Dienstverband > Salarisgegevens > Uren per week
 • Tabblad Dienstverband > Dienstverband > Salarisgegevens > Deeltijd factor (in %)